นโยบายความเป็นส่วนตัว

Swift Code Today นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น

  • โปรดทราบว่าเราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆของผู้ใช้งานเว็บไซต์

2. ไม่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น

  • โปรดทราบว่าเราไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น

3. ไม่มีนโยบายติดต่อทางโทรศัพท์

  • โปรดทราบว่าเราไม่เคยมีการติดต่อทางโทรศัพท์

4. ไม่มีการคิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

  • โปรดทราบว่าเราไม่มีการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านการเงิน
  • และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม


แชร์บทความนี้

Scroll to top