Swift Code ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

swift code ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  • SWIFTCODE: SICOTHBK
  • ชื่อภาษาอังกฤษ: Siam Commercial Bank Public Company Limited
  • ที่อยู่สำนักงานใหญ่: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
  • อักษรย่อ: SCB
  • เบอร์ติดต่อ: +66-2544-1000

เกี่ยวกับ ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารขนาดใหญ่ และถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449, และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2519
ให้บริการทางด้านการเงินครบวงจร และรองรับลูกค้าทุกประเภททั้งบุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


แชร์บทความนี้

Scroll to top