โอนเงินไปต่างประเทศ ใช้เวลากี่วัน

โอนเงินไปต่างประเทศ ใช้เวลากี่วัน

การโอนเงินไปต่างประเทศ หรือรับเงินจากต่างประเทศ โดยทั่วไปจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 3-5 วันในการดำเนินการ

  • อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้เวลาที่เร็วกว่านั้นเช่น 2-3 วัน
  • เพราะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ (Time-Zone)

*โปรดทราบว่า การโอนเงินไปยังต่างประเทศ ผู้โอนจำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์การโอนเงินทุกครั้งที่ทำรายการ
เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ต้องรายงานวัตถุประสงค์ในการโอนเงินไปต่างประเทศทุกรายการ


กรณีที่รับเงินโอนจากต่างประเทศมากกว่า 50,000 USD

  • ผู้รับโอนจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การรับเงินโอน
  • ตามหลักเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม


Scroll to top