IBAN คืออะไร ทำไมธนาคารในไทยถึงไม่มี

IBAN คืออะไร

IBAN คือหมายเลขบัญชีธนาคาร ที่ใช้ในกลุ่มประเทศฝั่งยุโรป และตะวันออกกลาง

 • ตัวอย่างเช่น: ประเทศเยอรมัน, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, สเปน, ฟินแลนด์, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • มีชื่อเต็มว่า International Bank Account Number

ธนาคารในประเทศไทย ไม่มี IBAN

 • โปรดทราบว่าระบบธนาคารในประเทศไทย ไม่ได้ใช้มาตรฐานนี้
 • ธนาคารในประเทศไทยใช้ SWIFT CODE เป็นมาตรฐาน

*บทสรุป

1. หากต้องการโอนเงินไป ธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรป

 • ต้องใช้หมายเลข IBAN สำหรับการทำธุรกรรม
 • ผู้โอนจำเป็นต้องสอบถามหมายเลข IBAN จากผู้รับในต่างประเทศ ให้เรียบร้อยก่อนทำรายการ
 • และควรตรวจสอบค่าธรรมเนียม, ความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนทำรายการทุกครั้ง

2. หากต้องการโอนเงินไป ธนาคารในประเทศไทย

 • ไม่ต้องใช้หมายเลข IBAN แต่ใช้ SWIFT CODE แทนเป็นมาตรฐาน
 • ตรวจสอบ SWIFT CODE ธนาคารไทย

รูปแบบของ IBAN

 • โดยทั่วไปแล้วหมายเลข IBAN จะใช้รหัสประเทศสองหลัก
 • และตามด้วยอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันจำนวน 34 ตัว
 • เพื่อใช้ในการระบุข้อมูลบุคคล, ประเทศ, ธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคารได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์บทความนี้

Scroll to top