การคุ้มครองเงินฝาก ถูกปรับลดเหลือ 1 ล้านบาท

การคุ้มครองเงินฝาก

การคุ้มครองเงินฝาก ถูกปรับลดเหลือเพียง 1 ล้านบาท!
ปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย ได้ปรับลดวงเงินคุ้มครองเดิมจาก 5 ล้านบาท
เหลือเพียง 1 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงิน (ไม่ใช่ต่อบัญชี)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

  • สรุปว่า ในตอนนี้เงินฝากจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 ล้านบาทต่อธนาคารเท่านั้น
  • แหล่งอ้างอิงข้อมูล: https://www.dpa.or.th/articles/view/covered-limit

การคุ้มครองเงินฝาก ปรับลดเหลือ 1 ล้านบาท ส่งผลกระทบอย่างไร?

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว รายงานล่าสุดบ่งชี้ว่า 98% ของคนไทยส่วนใหญ่
มีเงินฝากในบัญชีไม่ถึง 1 ล้าน ซึ่งหมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงได้รับการคุ้มครองเงินฝาก
เต็มจำนวนเงินที่พวกเขามีอยู่


หากมีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท ควรทำอย่างไร ?

1. พิจารณากระจายเงินฝากไปหลายธนาคาร

  • เพราะระบบคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองสถาบันการเงินละ 1 ล้านบาท
  • ตัวอย่างเช่น: หากมีเงินฝาก 5 ล้านบาท คุณอาจพิจารณากระจายเงินฝากไปยัง 5 ธนาคาร
  • โดยแบ่งเป็นธนาคารละ 1 ล้านบาท, เพื่อให้ได้ความคุ้มครองเต็มจำนวนของยอดเงินทั้งหมด

2. พิจารณาเก็บเงินในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่การฝากเงิน ตัวอย่างเช่น:

  1. กองทุนรวม
  2. ตราสารหนี้
  3. พันธบัตรรัฐบาล
  4. ประกันออมทรัพย์
  5. อสังหาริมทรัพย์

*สิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจคือ “การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน” ซึ่งย่อมมีความเสี่ยง
คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการลงทุนอย่างรอบคอบ
หรือปรึกษานักวางแผนการเงินที่มีใบอนุญาต เพื่อการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

*โปรดทราบว่าบทความนี้ เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น
ซึ่งไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน และไม่ใช่การชี้ชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
และทำความเข้าใจความเสี่ยงของสินทรัพย์ในแต่ละประเภท


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


แชร์บทความนี้

Scroll to top